Veelgestelde vragen

Terug naar homepage

In verband met de door het RIVM en de minister-president uitgebrachte adviezen over de verspreiding van het Corona virus heeft het Service Centrum voor Auteurs- en Naburige rechten een aantal maatregelen getroffen.

Een van de maatregelen is dat werknemers van Service Centrum voor Auteurs- en Naburige rechten voor zolang als dat nodig is zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Hierdoor zullen we telefonisch minder bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook om per e-mail contact met ons op te nemen. U kunt uw e-mail naar service@mijnlicentie.nl sturen. Onze reactie op uw e-mail kan iets langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uitstel betalen:
We geven u 30 dagen langer de tijd om de factuur te voldoen.

Betalingsregeling (betaling in termijnen):
Wilt u hier gebruik van maken dan willen wij u vragen om een email te sturen aan info@mijnlicentie.nl met vermelding van het factuurnummer.

Als u muziek laat horen, laat u andermans werk/opname/uitvoering horen. Werk van onder andere tekstschrijvers, componisten, muzikanten en producenten. Bij muziekgebruik in publiekstoegankelijke ruimten zoals een verkoopruimte, spreken we van het openbaar maken van muziek. Voor die openbaarmaking vragen Sena en Buma namens de makers van die muziek een vergoeding in de vorm van een licentie. Het maakt niet uit of de muziek te horen is via radio, een cd of een leverancier van achtergrondmuziek.

De functionaliteit van de muziek, de bezoekersintensiteit van uw organisatie, de mate van publiekstoegankelijkheid en de oppervlakte van de ruimte(s) waar de muziek klinkt, zijn belangrijke factoren die de hoogte van het bedrag voor de licentie bepalen.

Op basis van grootschalig marktonderzoek en de ontvangen gegevens van de uitgezonden muziekwerken van radio- en televisiestations, stellen Buma en Sena vast welke nummers er zijn gedraaid. Deze muziek komt tot stand door tekstschrijvers, componisten, muzikanten en producenten. Dit zijn de rechthebbenden van Buma en Sena. De vergoedingen worden door Buma en Sena tegen zo laag mogelijke kosten verdeeld onder de rechthebbenden.

Er zijn mensen die muziek maken terwijl je nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs. Voor hen regelt Buma het auteursrecht. Dat is het recht op een vergoeding voor de componist, tekstschrijver en muziekuitgever wanneer hun muziekwerk in het openbaar is gedraaid of gespeeld. Sena regelt het zogenoemde naburig recht. Dat is het recht op een vergoeding voor muzikanten en/of producenten wanneer hun muziekopname in het openbaar is gedraaid. Dankzij Sena en Buma krijgen alle mensen die betrokken zijn geweest bij de productie van een muziekwerk de vergoeding waar zij recht op hebben. Via mijnlicentie.nl regelt u eenvoudig alle benodigde rechten.

Samenwerking tussen collectieve beheersorganisaties betekent gemak. Een onderneming die muziek openbaar maakt, krijgt in plaats van twee gescheiden facturen van twee rechtenorganisaties als Sena en Buma nu één factuur. Bovendien wordt de registratie van de licentie bij beide rechtenorganisaties op basis van dezelfde gegevens gedaan. Daarmee is het muziekgebruik in één handeling dus goed geregeld.

Zie ook de video "het gemak van collectief beheer."

Muziek werkt als ondersteunend element in de verkoop, draagt bij aan het creëren van de juiste sfeer en aan een positieve beleving van uw onderneming. De website www.muziekwerkt.nl geeft ondernemers belangrijke informatie over de toepassing van muziek in hun onderneming en presenteert onder meer nieuws, relevante onderzoeksresultaten en verhalen van collega ondernemers over de waarde van muziek. Het effect hiervan is per branche inzichtelijk gemaakt. Het kennisplatform Muziek Werkt benadrukt de toegevoegde waarde van muziek voor ondernemers en is een initiatief van Sena en Buma/Stemra.

Ontvangt u meerdere facturen van Buma, Sena, Videma en/of Reprorecht? Bijvoorbeeld omdat u in verschillende ruimten muziek afspeelt? Dan kunt u deze koppelen in een verzamelfactuur. Klik hier om u aan te melden voor de verzamelfactuur.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kan dit via Mijn Account of door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie, zie ons Privacy Statement.