Aanvraagformulier Licentie Online radio hobbymatig

Contact)
Een kopie van het contract met uw streamprovider met daarop het type van uw pakket dient als bewijs meegestuurd te worden.

(alleen invullen als u al weet wanneer uw radiozender stopt)


Betaalwijze

(Let op: bij een jaarfactuur ontvangt u een administratieve vergoeding van 10% op het Sena tarief tot 500 slots)

Automatische incasso

Indien u per automatische incasso wenst te betalen dient u een doorlopende Sepa machtiging in te vullen.Algemene Voorwaarden

.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden (indien de automatische incasso twee keer achtereenvolgens gestorneerd wordt, zal de maandelijkse facturatie komen te vervallen en wordt de totale jaarvergoeding per direct opeisbaar gesteld).

Print het formulier en stuur een ondertekende versie met een kopie van het contract van uw streamprovider naar:


Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten
Antwoordnummer 335
2130 VB Hoofddorp

Een postzegel is niet nodig. Zodra wij het formulier ontvangen, verwerken wij uw gegevens en ontvangt u de factuur met uw bewijs van licentie.