Algemeen

Terug naar homepage

Klik hier om naar uw account te gaan. U kunt inloggen door uw klantnummer en wachtwoord of activatiecode in te vullen. Uw klantnummer en activatiecode vindt u op uw factuur.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Buma en Sena hebben met verschillende brancheorganisaties een collectieve licentieregeling gesloten. De brancheorganisatie verzorgt daarbij de totale administratie en facturatie aan haar leden en fungeert als tussenpersoon tussen u en ons. Voor meer informatie of voor het doorgeven van wijzigingen verwijzen wij u graag naar uw brancheorganisatie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

U kunt uw adres zelf wijzigen in uw account op onze website. Klik hier om naar uw account te gaan of u kunt een adreswijziging ook aan ons doorgeven per telefoon, post of contact opnemen via ons formulier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op onze website. Klik hier om naar uw account te gaan.

U kunt de wijziging ook doorgeven via onderstaand formulier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op onze website. Klik hier om naar uw account te gaan.

U kunt de wijziging ook doorgeven via onderstaand formulier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Als u muziek laat horen, laat u andermans werk/opname/uitvoering horen. Werk van onder andere tekstschrijvers, componisten, muzikanten en producenten. Bij muziekgebruik in publiekstoegankelijke ruimten zoals een verkoopruimte, spreken we van het openbaar maken van muziek. Voor die openbaarmaking vragen Sena en Buma namens de makers van die muziek een vergoeding in de vorm van een licentie. Het maakt niet uit of de muziek te horen is via radio, een cd of een leverancier van achtergrondmuziek.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

De functionaliteit van de muziek, de bezoekersintensiteit van uw organisatie, de mate van publiekstoegankelijkheid en de oppervlakte van de ruimte(s) waar de muziek klinkt, zijn belangrijke factoren die de hoogte van het bedrag voor de licentie bepalen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Op basis van grootschalig marktonderzoek en de ontvangen gegevens van de uitgezonden muziekwerken van radio- en televisiestations, stellen Buma en Sena vast welke nummers er zijn gedraaid. Deze muziek komt tot stand door tekstschrijvers, componisten, muzikanten en producenten. Dit zijn de rechthebbenden van Buma en Sena. De vergoedingen worden door Buma en Sena tegen zo laag mogelijke kosten verdeeld onder de rechthebbenden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Er zijn mensen die muziek maken terwijl je nooit een geluid van ze zult horen: muziekauteurs. Voor hen regelt Buma het auteursrecht. Dat is het recht op een vergoeding voor de componist, tekstschrijver en muziekuitgever wanneer hun muziekwerk in het openbaar is gedraaid of gespeeld. Sena regelt het zogenoemde naburig recht. Dat is het recht op een vergoeding voor muzikanten en/of producenten wanneer hun muziekopname in het openbaar is gedraaid. Dankzij Sena en Buma krijgen alle mensen die betrokken zijn geweest bij de productie van een muziekwerk de vergoeding waar zij recht op hebben. Via mijnlicentie.nl regelt u eenvoudig alle benodigde rechten.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Samenwerking tussen collectieve beheersorganisaties betekent gemak. Een onderneming die muziek openbaar maakt, krijgt in plaats van twee gescheiden facturen van twee rechtenorganisaties als Sena en Buma nu één factuur. Bovendien wordt de registratie van de licentie bij beide rechtenorganisaties op basis van dezelfde gegevens gedaan. Daarmee is het muziekgebruik in één handeling dus goed geregeld.

Zie ook de video "het gemak van collectief beheer."

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Muziek werkt als ondersteunend element in de verkoop, draagt bij aan het creëren van de juiste sfeer en aan een positieve beleving van uw onderneming. De website www.muziekwerkt.nl geeft ondernemers belangrijke informatie over de toepassing van muziek in hun onderneming en presenteert onder meer nieuws, relevante onderzoeksresultaten en verhalen van collega ondernemers over de waarde van muziek. Het effect hiervan is per branche inzichtelijk gemaakt. Het kennisplatform Muziek Werkt benadrukt de toegevoegde waarde van muziek voor ondernemers en is een initiatief van Sena en Buma/Stemra.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Ook als u geen muziek gebruikt, horen wij dat graag. Wij registreren dit in ons systeem zodat u ook geen herinnering meer van ons ontvangt.

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op onze website. Klik hier om naar uw account te gaan.

U kunt de wijziging ook doorgeven via onderstaand formulier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Achtergrondmuziek is muziek die bedoeld is om niet bewust naar te luisteren maar als doel heeft om sfeer te verhogen. Met amusementsmuziek bedoelen we de muziek van een live band of een dj.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Voor live muziek heeft u een Buma licentie voor amusementsmuziek nodig. U heeft hiervoor geen licentie van Sena nodig.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Buma en Sena werken samen met hun buitenlandse zusterorganisaties. Samen zorgen zij ervoor dat buitenlandse artiesten geld vanuit Nederland ontvangen en andersom.

Wij controleren graag voor u of u een licentie nodig heeft. U kunt hiervoor het beste telefonisch contact met ons opnemen via 020 700 9099.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Wij controleren graag voor u of u een licentie nodig heeft. U kunt hiervoor het beste telefonisch contact met ons opnemen via 020 700 9099.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Wij ontvangen de wijziging graag, zodat wij u in het vervolg op de juiste manier kunnen aanschrijven.

U kunt dit aan ons laten weten via uw account op onze website. Klik hier om naar uw account te gaan.

U kunt ons ook per e-mail informeren via info@mijnlicentie.nl. Vermeld dan graag uw klantnummer en uw nieuwe Kamer van Koophandel nummer.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Wanneer u een bedrijf overneemt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het aangeven van uw muziekgebruik. Graag ontvangen wij deze gegevens per telefoon, post of e-mail.


Is uw bedrijf overgenomen? Denk er dan aan om uw licentie(s) op te zeggen. Dit kan per telefoon, post of e-mail.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kan dit via Mijn Account of door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie, zie ons Privacy Statement.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Contactgegevens


Telefoon en e-mail
op werkdagen van 09.00-17.00 uur
via telefoonnummer 020-7009099
via e-mail info@mijnlicentie.nl

Adres 
Postbus 1316, 
2130 EK Hoofddorp 
KvK-nummer 34286922