Sena Toeslag

Terug naar homepage

U kunt de animatie hier bekijken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Dit heeft te maken met een wetswijziging per 1 januari 2021.

Sena heeft de uitleg over het ontstaan van de toeslag zo duidelijk mogelijk voor u weergegeven in een animatie. Veel vragen zullen hiermee beantwoord worden.

U kunt de animatie hier bekijken.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Op basis van de Wet op de Naburige Rechten was alleen repertoire waarvan de oorspronkelijke mastereigenaar gevestigd is in een land dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend beschermd voor alle vormen van openbaarmaking op basis van het Sena-mandaat. Vanwege de wetswijziging, die het gevolg is van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, geldt dat repertoire uit alle landen die het WPPT-verdrag (WIPO Performances and Phonograms Treaty) hebben ondertekend, waaronder de Verenigde Staten, ook door Sena vertegenwoordigd moeten worden. Het onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, dan wel WPPT-Verdrag, komt als gevolg van de wetswijziging met ingang van 1 januari 2021 te vervallen. Er is aldus meer repertoire beschermd en Sena ziet zich dan ook genoodzaakt om een toeslag te vragen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Rome repertoire betreft muziek waarvan de producent is gevestigd in een land dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend. Niet-Rome repertoire betreft muziek waarvan de producent in een land is gevestigd die het Rome-Verdrag niet heeft ondertekend. Vanwege de wetswijziging is nu ook repertoire beschermd uit landen die het WPPT-Verdrag (WIPO Performances and Phonograms Treaty) hebben getekend, wat neerkomt op wereldwijd repertoire.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Nee, de wetswijziging geldt alleen voor Sena. Op www.sena.nl kunt u een uitgebreide beschrijving lezen over de wetswijziging als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Sena heeft met de Commissie Auteursrechten (de “CAR”) van VNO-NCW en MKB-Nederland overeenstemming bereikt over de hoogte van de toeslag voor muziekgebruikers voor de jaren 2021 en 2022. Voor 2022 bedraagt de toeslag 26,6 procent van het geldende tarief. De toeslag staat apart vermeld op uw factuur. Sena steunt actief de lobby om de gevolgen van deze wetswijziging terug te draaien. Als dit gebeurt zullen we u hierover informeren.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

We zijn ons bewust van de zware tijden die door de coronacrisis ontstaan zijn voor zowel u als muziekgebruiker als voor onze rechthebbenden. De ingangsdatum van deze wetswijziging per 1 januari 2021 is zeer ongelukkig. De wetswijziging is echter een voortvloeisel van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Sena dient de wet uit te voeren. Op de datum van inwerkingtreding van de wet heeft Sena geen invloed gehad.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via 020 - 700 9099 of naar info@mijnlicentie.nl een e-mail sturen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

U betaalde tot 1 januari 2021 alleen voor muziek waarvan de producent was gevestigd in een land dat het Verdrag van Rome had ondertekend. De Verenigde Staten heeft dit verdrag niet ondertekend. Door de wetswijziging moet u nu betalen voor het gebruik van muziek waarvan de producent is gevestigd in een land dat het Verdrag van Rome niet heeft ondertekend, maar wel het WPPT-Verdrag (WIPO Performances and Phonograms Treaty). De Verenigde Staten heeft dit verdrag wel ondertekend. Per 1 januari is Sena verplicht om te innen voor wereldwijd repertoire.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

De toeslag is uitonderhandeld tussen Sena en de Commissie Auteursrechten (de “CAR”) van VNO-NCW en MKB-Nederland voor de jaren 2021 en 2022.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Contactgegevens


Telefoon en e-mail
op werkdagen van 09.00-17.00 uur
via telefoonnummer 020-7009099
via e-mail info@mijnlicentie.nl

Adres 
Postbus 1316, 
2130 EK Hoofddorp 
KvK-nummer 34286922